Benvinguts al meu blog personal

Aquest espai ha estat pensat per mostrar fotografies, exposar treballs personals i activitats desenvolupades a la natura, així com experiències viscudes al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. També curiositats i informació sobre diverses espècies, principalment de fauna.

FOTOGRAFIES

Totes les fotografies del blog son pròpies. Si hi esteu interessats, necessiteu fotografies pels vostres treballs o altres usos no dubteu de posar-vos en contacte: golfomega@hotmail.com
Si utilitzeu alguna de les fotografies del blog, citeu-ne l'autor i la procedència.

14 de juny 2008

Pesca elèctrica a l'AvencDivendres dia 13 de juny, es va realitzar una sortida de camp a la finca dels Cingles de l’Avenc. Va resultar ser una sortida d’allò més interessant. L’equip de camp estava format per Marc Ordeix i Núria Sellarès, del MIT-CERM (Museu Industrial del Ter – Cerntre d’Estudis dels rius Mediterranis) i membres del GNO (Grup de Naturalistes d’Osona) i jo mateix. L’objectiu de la sortida era realitzar una pesca elèctrica en un tram del Torrent de l’Abeurador on crèiem que podria ser l’únic punt de la finca susceptible de mantenir una població de peixos, donat el règim hídric d’aquesta part del torrent, ja que a diferència de la resta de punts, en aquest tram, sempre hi ha presència d’aigua.
La jornada es va iniciar amb un bonic espectacle brindat per una setantena de voltors (Gyps fulvus) molt a prop de la casa de Rajols. Després d’això ens varem encaminar al tram on teníem pensat realitzar la pesca elèctrica.
Remuntant el Torrent de l’Abeurador, envoltat d’avellanosa (Corylus avellana) i faig (Fagus sylvatica), i després de mostrejar un primer sector de gorgs, el torrent desapareix sota el nostres peus, per deixar un tram sec. Al final d’aquest tram, de nou un espectacle natural digne de veure. El torrent, que baixa ple d’aigua des del sector superior desapareix literalment davant nostre després d’un bonic salt d’aigua.


Aquest fenomen és degut a que el Torrent de l’Abeurador passa literalment per sobre de la cova del Serrat del Vent i és en aquesta zona del torrent on hi ha dues sortides. En una d’aquestes és on la cova s’empassa el torrent. La Cova del Serrat de Vent és una formació càrstica en gresos, descoberta el 1979 i que en aquell moment va presentar 2,5 Km, avui dia després de noves exploracions arriba a 4.273 m. Això la fa la cova més llarga del món excavada en gresos. Podeu trobar més informació sobre la cova a la fitxa descriptiva de l’Inventari d’Interès Geològic del DMAH i que correspon al Geòtop 215.
El resultat del mostreig: ni rastre de peix, com ja esperàvem. Però ens emportem una molt bona informació de l’estat ecològic del torrent, ja que en un dels sectors mostrejats hi hem trobat una elevada densitat de larves de salamandra (Salamandra salamandra).

La última activitat del dia es va desenvolupar a la bassa de davant de la casa de l’Avenc. A la bassa s’hi van introduir peixos exòtics, i l’objectiu era determinar de quines espècies es tractava, per tal de plantejar accions per afavorir la biodiversitat d’amfibis. El resultat de la pesca va ser la presència de carpins (Carassius auratus) i capgrossos de gripau comú (Bufo bufo). El carpí daurat és una espècie introduïda originària d’Asia, és el típic peix de color que trobem un moltes basses i parcs de casa nostra. S’alimenta removent el fons de les basses (llims i argiles) per tal de capturar quironòmids i altres invertebrats, això fa que l’aigua d’aquestes basses sempre sigui tèrbola, per aquest fet i per la pressió directa de depredació sobre postes i larves d’amfibis fa que aquest tipus de fauna en surti molt mal parada. La presència de capgrossos de gripau s’explica ja que els carpins els desprenien com a presa degut a certes substàncies que es troben a la seva pell.